Prejsť na hlávný obsah
Spoločným úsilím k zelenej,
konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
10 sep 2021
V kategóriach

Zahájili sme projekt Rodová rovnosť pre rómske komunity

Dňa 09.09.2021 sa uskutočnila úvodná konferencia s názvom Nórske fondy pre Ženy (nielen) na východe v PKO v Prešove. Počas nasledujúcich rokov 2021-2024, sa budeme spolu s partnerskými organizáciami MyMamy, Esfem, Žena v tiesni a Prešovská rozvojová agentúra zameriavať na preventívne a vzdelávacie aktivity v Prešovskom samosprávnom kraji na základných a stredných školách na tému rodovej rovnosti.

Cieľom týchto aktivít je zvyšovať povedomie žiakov, študentov ale aj širokej verejnosti v témach rodová rovnosť, odstraňovanie negatívnych rodových stereotypov, propagácia pomerného zastúpenia žien v rozhodovacích procesoch a na politickej participácii a v neposlednom rade bude poukazovať aj na dôležitosti rovnováhy medzi pracovným a osobným životom u oboch pohlaví.

Na otváracej konferencii sa medzi rečníčky zaradili zástupkyne aj ďalších popredných organizácií na Slovensku ako je Trojlístok, EsFem, Žena v tiesni, Vyrovnávanie šancí a MyMamy. Predstavili sme dokopy štyri projekty, na ktorých budú behom nadchádzajúcich rokov spolupracovať: náš projekt Rodová rovnosť pre rómske komunity, Ženské práva sú ľudské práva, Rôzne cesty k rovnosti a Escape from (co)dependency/Únik zo (spoluzávislosti).  Pozvanie na otváraciu konferenciu prijala aj pani Jana Dacková z Odboru grantov EHP a Nórska na Ministerstve regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

„Veríme totiž, že je základným ľudským právom každého jedinca žiť v párovom vzťahu život bez násilia a strachu,” zhrnuli myšlienku celej iniciatívy kolegyne z organizácie MyMamy.

Na konferencii vystúpila aj Lenka Zápotocká, naša vedúca pre komunitnú prácu a vzdelávanie (v strede)

Projekt Rodová rovnosť pre rómske komunity, ktorý bol podporený z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR, realizujeme spolu s EsFem a Vyrovnávanie Šancí.

Zdieľaj na:


Niečo z našich noviniek